Говийн анир ХХК

Name of organization:
Говийн анир ХХК
Direction of activity:
Интернет үйлчилгээМонгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээМэдээллийн технологийн болон компьютерийн үйлчилгээ
Created date:
2017-03-21
Country of invested:
Монгол
Address information:
No data.
Contact information:
No data.