Name of organization:
163 дугаар сургууль Төрийн бус байгууллага
Direction of activity:
Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн үйл ажиллагаа
Created date:
2023-03-03
Country of invested:
Монгол
Address information:
Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 1-р хороо
Contact information:
Ажлын утас: 80545969, Цахим шуудан: adiyajargal0915@gmail.com,