Procuring entity code:
АТХХХМТөсөл
Name of procuring entity:
Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн төслийн удирдах нэгж
Administered organization:
Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл
Address information:
4-р хороо , Чингэлтэй дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Contact information:
Ажлын утас: 97611316805, Цахим шуудан: L3388@pmu.mn,