Procuring entity code:
МУБХТХМОН/19/301
Name of procuring entity:
Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь МОН/19/301 төсөл
Administered organization:
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Address information:
11-р хороо , Хан-Уул дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Contact information:
Ажлын утас: 98281144, Цахим шуудан: info@ensure.mn,