Бараа нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын гэрээ

Name of Contract:
Бараа нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын гэрээ
Гэрээний код:
contract_1122
Total amount:
45,200,000 ₮
Date Of Foundation:
2017-11-22
Name of procuring entity:
Тестийн захиалагч1
Basket

Basket

Устсан бараа. Back