Захиалгын дугаар:
СБДЭМТ/052
Name of procuring entity:
Сүхбаатар Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2020-07-08 06:30
Basket

Basket

Устсан бараа. Back