Захиалгын дугаар:
НТТТ/179
Name of procuring entity:
Нийслэлийн Түргэн Тусламжийн Төв Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага
Санал хүлээн авах хугацаа:
2022-06-28 09:15
Basket

Basket

Устсан бараа. Back