Date of Bid openning

2021-10-25
10:30

Date of Bid submission

2021-10-25
10:00

Remaining duration

8 өдөр

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд ISO 9001/2015 Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх , зөвлөх үйлчилгээ

Procuring entity:
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Type of bidding:
Зөвлөх үйлчилгээ
Bidding No.:
ИНЕГ/202104116
Invitation of bid reference No.:
ИНЕГ/202104116/03/02
Source Of Funding:
Өөрийн хөрөнгө
Total Budget:
70,000,000 ₮
Year budget:
70,000,000 ₮
Procedure of procurement:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам ,Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга
Whether electronic bid or not:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Тендер хүлээн авч байгаа

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2021-10-14
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь  ИНЕГ/202104116 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд ISO 9001/2015 Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх , зөвлөх үйлчилгээ  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     
  • ИНЕГ/202104116  -  " Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд ISO 9001/2015 Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх , зөвлөх үйлчилгээ "  
    • Ворлд стандарт консалтинг
    • Монголын менежментийн зөвлөхүүдийн холбоо
    • DAT consulting

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 700,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 10 -р сарын 25 -ны өдрийн 10 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2021 оны 10 -р сарын 25 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
, Утас: 71283271 , Факс:
Имэйл хаяг: chimednorov.ch@mcaa.gov.mn
Веб хаяг: