Date of Bid openning

2023-04-12
16:05

Date of Bid submission

2023-04-12
16:00

Remaining duration

Completed

BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза

Procuring entity:
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж
Type of bidding:
Ажил
Bidding No.:
УБХГХХХОДХТөсөл/202203018
Invitation of bid reference No.:
УБХГХХХОДХТөсөл/202203018/01/01
Source Of Funding:
Хамтран санхүүжүүлэх
Total Budget:
3,135,000,000 ₮
Year budget:
1 ₮
Procedure of procurement:
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам ,Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт-ADB
Whether electronic bid or not:
Уламжлалт
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Үр дүн гарсан
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2022-12-30
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза
Гэрээний дугаар ба нэр: УБХГХХХОДХТөсөл/202203018 | BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза
 
1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2.  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
4.2 Санхүүгийн чадавхийн одоогийн байдлыг харуулах зорилгоор 4 жилийн (2018, 2019, 2020,2021) аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг илгээнэ. Тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн доод хэмжээг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцно. Энэхүү зөрүү нь аль нэг гурван жилд эерэг буюу ашигтай байвал зохино. 4.3 Сүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021 онуудад) хэрэгжиж дууссан эсхүл хэрэгжиж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд хүлээн авсан баталгаат төлбөрийн нийт дүнгээр тооцсон барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ нь 1.7 тэрбум төгрөг байх; 4.4 САНХ-4 маягтад тусгагдсан санхүүгийн эх үүсвэрт тавигдах шаардлагыг хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө, зээлийн шугам эсхүл бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг (гэрээний урьдчилгаа төлбөр үүнд хамаарахгүй) олж авах эрхтэй, эсхүл авах боломжтой гэдгээ илтгэн мэдээлэх шаардлагатай. Шаардлага хангахуйц түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн доод хэмжээ 430,000,000 төгрөг байх; 4.5 Сүүлийн 4 жилд (2018, 2019, 2020, 2021 онуудад) амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 1.4 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх;
4.1 (i) 10,000 м.кв-с багагүй талбай бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнг дагалдах инженерийн шугам сүлжээний хамт иж бүрнээр гүйцэтгэн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн туршлагатай байх; ii) 1,000 м.кв-с багагүй талбай бүхий гадна авто зогсоолын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай байх.
  • БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
  • БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт /бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж/
  • БА-6.2 Барилгын Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
  • БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
  • БА-7.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
  • 2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх засварлах
  • ТЗ-2.1: 0.4-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 
5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот,
Утас: 70003099,
Факс:
Имэйл хаяг: procurement@ub-subcenter.mn
Веб хаяг: www.ub-subcenter.mn
 
6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 350000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.
 
7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2023 оны 04 -р сарын 12 -ны өдрийн 16 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо , Бага тойруу-1, Амарын гудамж-2, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар, 407 тоот-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 
8. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Төслийн нэгж тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.