Спорт заал, усан бассейны цогцолборын барилгын ажлын зураг төсөв хийлгэх

Procuring entity:
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Засаг даргын тамгын газар
Type of bidding:
Зөвлөх үйлчилгээ
Bidding No.:
ӨМАЦЦЗДТГ/202201020
Source Of Funding:
Орон нутгийн төсөв
Approved budget:
53,700,000₮
Procedure of procurement:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Whether electronic bid or not:
Yes
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2022-05-04 15:00
Name Of Bidder Contract Amount Date of Contract establishment

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2022-05-05
1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Засаг даргын тамгын газар нь  ӨМАЦЦЗДТГ/202201020 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Спорт заал, усан бассейны цогцолборын барилгын ажлын зураг төсөв хийлгэх  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     Шаардахгүй
3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 1,074,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2022 оны 06 -р сарын 05 -ны өдрийн 15 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2022 оны 06 -р сарын 05 -ны өдрийн 15 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
Монгол, Өмнөговь, Цогтцэций сум (Тавантолгой) , Утас: 70535554, 70535554 , Факс:
Имэйл хаяг:
Веб хаяг: