Байгууллагын нэр:
Зэмбэтдөрвөлжин ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралтын ажил
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-06-16
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.