Байгууллагын нэр:
НИК ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Нефть,нефтийн бүтээгдэхүүн шингэрүүлсэн хийн гадаад,дотоод худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-07-21
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 328090,