Байгууллагын нэр:
Хаандаатгал ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Ердийн даатгалын үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-08-21
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99110389,