Байгууллагын нэр:
Кадсүрвэй ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадаад худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-06-06
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар, 9-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99098868, Цахим шуудан: cadsurvey.llc@gmail.com,