Байгууллагын нэр:
Мастерпойнт ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадаад худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-03-04
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 6-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.