Байгууллагын нэр:
Монголын хараагүйчүүдийн массажийн холбоо Төрийн бус байгууллага
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Хараагүй массажистуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-04-14
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: tuul2010mn@yahoo.com, Ажлын утас: 88023234,