Байгууллагын нэр:
Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо Төрийн бус байгууллага
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Хараагүй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн харилцаанд тэгш эрхтэй оролцох боломжийг бүрдүүлэх
Бүртгэгдсэн огноо:
2018-03-29
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.