Байгууллагын нэр:
Хөшиг-Уул ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилга угсралт
Бүртгэгдсэн огноо:
2021-05-10
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99115304, Цахим шуудан: khushiguul@gmail.com,