Байгууллагын нэр:
BERIS Engineering and researching corporation ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Инженерийн зөвлөх үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2017-10-18
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 18661883705, Цахим шуудан: wangjun-scb@beris.cn,