Байгууллагын нэр:
Dag Karl ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2019-11-01
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 4764819300, Цахим шуудан: mag@unifis.no,