Байгууллагын нэр:
Baoding Hua Yue rubber belts company ББН
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Резинэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-03-06
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: qinaidehuli@126.com, Ажлын утас: 18333295720,