Байгууллагын нэр:
Ardashev Konstantin ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-03-11
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 88123208881, Цахим шуудан: tender@elcomspb.ru,