Байгууллагын нэр:
C&C Security Printing Co., (shenzhen) Ltd. ТӨҮГ
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Бүх төрлийн үнэт цаас,ном, сэтгүүл болон бусад зүйл хэвлэх
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-04-14
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 13510410205, Цахим шуудан: wu.xin.yan@candcprinting.com,