Байгууллагын нэр:
Түмэн наяд хайрхан ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Гадна, дотор сантехникийн угсралт, засвар үйлчилгээ
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-09-17
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 2-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 99246030, Цахим шуудан: tumennayadkhairkhanhhk99@gmail.com,