Байгууллагын нэр:
DSP Prerov, s.r.o. ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Уул урхайн тоног төхөөрөмжийн худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2020-10-12
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 94497491, Цахим шуудан: sei.mongolia@gmail.com,