Байгууллагын нэр:
C.A.LOEWE GmbH & Co.KG ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Техник, тоног төхөөрөмжийн худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-03-15
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 49030390797, Цахим шуудан: caloewe2022@gmail.com,