Байгууллагын нэр:
Baoding KAMA import and export trading Co.,Ltd ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Олон улсын худалдаа, экспорт импортын үйл ажиллагаа,Химийн хор болон аюултай бодисын худалдаа
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-03-23
Хөрөнгө оруулсан улс:
Хятад
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 13803120696, Цахим шуудан: ts.jagaad@gmail.com,