Байгууллагын нэр:
Пиндола партнерс ХХК
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Бизнес, менежментийн зөвлөгөө өгөх,Менежментийн зөвлөгөө өгөх,Нийгэм эдийн засгийн судалгаа хийх, боловсруулах,Уул уурхайн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-04-15
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: pindolapartners@gmail.com,