Байгууллагын нэр:
Гурван цагийн аяс Төрийн бус байгууллага
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөх болон хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах
Бүртгэгдсэн огноо:
2022-07-20
Хөрөнгө оруулсан улс:
Монгол
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 2-р хороо
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 96377757, Цахим шуудан: b.olziibayar2014@gmail.com,