Захиалагчийн код:
МУҮНС
Захиалагчийн нэр:
Монгол улсын үндэсний номын сан
Харъяалагдах байгууллага:
Соёлын яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 311869,