Захиалагчийн код:
ГЗБГЗЗГ
Захиалагчийн нэр:
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Барилга, хот байгуулалтын яам
Хаягийн мэдээлэл:
3-р хороо , Чингэлтэй дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 51-262381, Энгийн шуудан: info@gazar.gov.mn, Вэб хуудас: http://www.gazar.gov.mn/, Ажлын утас: 51-264596,