Захиалагчийн код:
МУИХТГ
Захиалагчийн нэр:
Монгол улсын Их Хурлын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 51-267016,