Захиалагчийн код:
ҮСХ
Захиалагчийн нэр:
Үндэсний статистикийн хороо
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 263968,