Захиалагчийн код:
ГТЛ
Захиалагчийн нэр:
Геологийн төв лаборатори
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70182904, Виз - Цахим шуудан: procurement@cengeolab.com, Вэб хуудас: www.cengeolab.com,