Захиалагчийн код:
ТБ
Захиалагчийн нэр:
Төрийн банк
Харъяалагдах байгууллага:
Сангийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: procurement@statebank.mn, Вэб хуудас: http://www.statebank.mn, Ажлын утас: 11-310103,