Захиалагчийн код:
СБДХААА
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Факс: 70107632, Вэб хуудас: sbd.gov.mn, Цахим шуудан: sukhbaatardistrict@procurement.gov.mn, Ажлын утас: 70107632,