Захиалагчийн код:
ДГАДЭСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 91052662,