Захиалагчийн код:
АБЧБ
Захиалагчийн нэр:
Алтанбулаг чөлөөт бүс
Харъяалагдах байгууллага:
Монгол Улсын Шадар сайд
Хаягийн мэдээлэл:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Засгийн газрын 11-р байр.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.