Захиалагчийн код:
ХЗҮХ
Захиалагчийн нэр:
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Харъяалагдах байгууллага:
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: tender.gov.mn, Гар утас: 315735, Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn,