Захиалагчийн код:
ХЗҮХ
Захиалагчийн нэр:
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Харъяалагдах байгууллага:
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 11315735,