Захиалагчийн код:
ЦШ
Захиалагчийн нэр:
Цемент шохой
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хөтөл, Сайхан сум, Сэлэнгэ аймаг
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.