Захиалагчийн код:
ХӨАХХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 89188512,