Захиалагчийн код:
ДГАЭСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99892789,