Захиалагчийн код:
ХӨАУУСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Улаан-Уул сум , Хөвсгөл , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.