Захиалагчийн код:
ХӨААСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Аравлаг сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хөвсгөл
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.