Захиалагчийн код:
ХЭАБХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баянхутаг сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.