Захиалагчийн код:
ХӨАРСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.