Захиалагчийн код:
БӨАБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баян-Өлгий аймгийн Бугат сум Буга
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.