Захиалагчийн код:
АЗТТТТӨХК
Захиалагчийн нэр:
Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
ТӨХ-Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.