Захиалагчийн код:
БЗДХААА
Захиалагчийн нэр:
Баянзүрх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70154446, Цахим шуудан: bzd.khaaa@gmail.com,