Захиалагчийн код:
СЭАМСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мандал сум , Сэлэнгэ , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: zuunkharaacity@gmail.com, Ажлын утас: 70367115,